loader

Huvud

Scharlakansfeber

Amiksin - bruksanvisning, analoger, recensioner och frisättningsformer (60 mg och 125 mg tabletter) av läkemedlet för behandling och förebyggande av influensa, ARVI, herpes och hepatit hos vuxna, barn och graviditet

I den här artikeln kan du läsa instruktionerna för användning av läkemedlet Amiksin. Granskningarna av besökare - konsumenter av detta läkemedel samt åsikter från läkare av specialister om användningen av Amiksin i deras praxis presenteras. En stor begäran om att aktivt lägga till dina recensioner om läkemedlet: hjälpte läkemedlet eller hjälpte inte till att bli av med sjukdomen, vilka komplikationer och biverkningar som observerades, vilket kanske inte har förklarats av tillverkaren i kommentaren. Amiksins analoger i närvaro av tillgängliga strukturanaloger. Används för behandling och förebyggande av influensa, ARVI, herpes och hepatit hos vuxna, barn samt under graviditet och amning.

Amiksin är en syntetisk interferoninducerare med låg molekylvikt som stimulerar bildandet av alfa-, beta-, gamma-interferoner i kroppen. Huvudstrukturerna som producerar interferon som svar på administrationen av tiloron (den aktiva substansen i läkemedlet Amiksin) är tarmepitelceller, hepatocyter, T-lymfocyter, neutrofiler och granulocyter. Efter att ha tagit läkemedlet inuti bestäms den maximala produktionen av interferon i tarmen-lever-blodsekvensen efter 4-24 timmar. Amiksin har en immunmodulerande och antiviral effekt.

I humana leukocyter inducerar det syntesen av interferon. Stimulerar benmärgsstamceller, beroende på dos, ökar antikroppsproduktionen, minskar graden av immunsuppression, återställer förhållandet mellan T-suppressorer och T-hjälpare. Effektiv för olika virusinfektioner (inklusive de som orsakas av influensavirus, andra patogener av akuta luftvägsinfektioner, hepatitvirus, herpes). Mekanismen för antiviral verkan är associerad med hämning av översättningen av virusspecifika proteiner i infekterade celler, till följd av vilken reproduktion av virus undertrycks.

farmakokinetik

Efter att ha tagit läkemedlet in, absorberas Amiksin snabbt från mag-tarmkanalen. Tilorone genomgår inte biotransformation och ansamlas inte i kroppen. Det utsöndras praktiskt taget oförändrat med avföring (cirka 70%) och urin (cirka 9%).

indikationer

 • för förebyggande och behandling av influensa och ARVI;
 • för behandling av viral hepatit A, B och C;
 • för behandling av herpesinfektion;
 • för behandling av cytomegalovirusinfektion;
 • som en del av den komplexa behandlingen av allergisk och viral encefalomyelit (inklusive multipel skleros, leukoencefalit, uveoencefalit);
 • som en del av den komplexa behandlingen av urogenitala och respiratoriska klamydier;
 • som en del av den komplexa terapin av lung tuberkulos.

Hos barn över 7 år

 • för behandling av influensa och ARVI.

Släpp formulär

60 mg och 125 mg filmdragerade tabletter.

Bruksanvisning och dosering

Läkemedlet tas oralt efter måltider..

För vuxna, för icke-specifik profylax av viral hepatit A, förskrivs läkemedlet i en dos av 125 mg en gång i veckan i 6 veckor. Rubrikdos - 750 mg (6 tabletter).

Vid behandling av viral hepatit A är läkemedlets dos den första dagen 125 mg 2 gånger om dagen, sedan byter de till 125 mg efter 48 timmar. Behandlingsförloppet är 1,25 g (10 tabletter).

Vid behandling av akut hepatit B i den inledande behandlingsfasen den första och andra dagen är läkemedlets dos 125 mg per dag och sedan 125 mg efter 48 timmar. Behandlingsförloppet är 2 g (16 tabletter).

Med en långvarig kurs med hepatit B den första dagen är läkemedlets dos 125 mg 2 gånger om dagen, sedan 125 mg efter 48 timmar. Kursdosen är 2,5 g (20 tabletter).

Vid kronisk hepatit B i den inledande behandlingsfasen är den totala dosen 2,5 g (20 tabletter). Under de första två dagarna är den dagliga dosen 250 mg, därefter byter de till 125 mg efter 48 timmar. I den fortsatta behandlingsfasen varierar den totala dosen från 1,25 g (10 tabletter) till 2,5 g (20 tabletter), medan läkemedlet förskrivs i en dos av 125 mg per vecka. Kursdosen för Amiksin varierar från 3,75 till 5 g, behandlingens varaktighet är 3,5-6 månader, beroende på resultaten från biokemiska, immunologiska och morfologiska studier, vilket återspeglar processens aktivitetsgrad.

Vid akut hepatit C de första och andra dagarna av behandlingen förskrivs Amiksin i en dos av 125 mg per dag, sedan 125 mg efter 48 timmar. Rubrikdos - 2,5 g (20 tabletter).

Vid kronisk hepatit C i den inledande behandlingsfasen är den totala dosen 2,5 g (20 tabletter). Under de första två dagarna tas läkemedlet i en dos av 250 mg per dag, sedan 125 mg efter 48 h. I fortsättningsfasen av behandlingen är den totala dosen 2,5 g (20 tabletter), medan läkemedlet förskrivs i en dos av 125 mg per vecka. Kursdosen för Amiksin är 5 g (40 tabletter), behandlingens varaktighet är 6 månader, beroende på resultaten av biokemiska, immunologiska och morfologiska studier, vilket återspeglar processens aktivitetsgrad.

I den komplexa behandlingen av neurovirala infektioner - 125-250 mg per dag under de första två dagarna av behandlingen, sedan 125 mg efter 48 timmar. Dosen ställs in individuellt, varaktigheten av behandlingsförloppet är 3-4 veckor.

För behandling av influensa och andra akuta luftvägsinfektioner under de första 2 dagarna av sjukdomen förskrivs Amiksin i en dos av 125 mg per dag, sedan 125 mg efter 48 timmar. Rubrikdos - 750 mg (6 tabletter).

För att förebygga influensa och SARS förskrivs Amiksin i en dos av 125 mg en gång i veckan i 6 veckor. Rubrikdos - 750 mg (6 tabletter).

För behandling av herpes, cytomegalovirusinfektion, är dosen av läkemedlet under de första två dagarna 125 mg, sedan tas 125 mg efter 48 timmar. Kursdosen är 1,25-2,5 g (10-20 tabletter).

Vid urogenitala klamydia och luftvägar förskrivs Amiksin i en dos av 125 mg per dag under de första två dagarna, sedan 125 mg efter 48 timmar. Kursdosen är 1,25 g (10 tabletter).

Vid komplex behandling av lungtuberkulos under de första två dagarna förskrivs läkemedlet till 250 mg per dag, sedan 125 mg var 48 timmar. Kursdosen är 2,5 g (20 tabletter).

För barn över 7 år med okomplicerade former av influensa eller andra akuta luftvägsinfektioner förskrivs läkemedlet i en dos på 60 mg (1 tablett) 1 gång per dag efter måltiderna den 1, 2 och 4 dagen från behandlingsstart. Rubrikdos - 180 mg (3 tabletter).

Med utvecklingen av komplikationer av influensa och andra akuta luftvägsinfektioner tas läkemedlet vid 60 mg 1 gång per dag den 1: a, 2: a, 4: e, 6: e dagen från behandlingsstart. Rubrikdos - 240 mg (4 tabletter).

Sidoeffekt

 • dyspepsi;
 • kortsiktiga frossa;
 • allergiska reaktioner.

Kontra

 • graviditet;
 • amningstid;
 • barn under 7 år;
 • överkänslighet mot läkemedlet.

Applicering under graviditet och amning

Amiksin är kontraindicerat för användning under graviditet och amning.

speciella instruktioner

Amiksin är kompatibelt med antibiotika och traditionella behandlingar mot virus- och bakterieinfektioner.

Läkemedelsinteraktioner

Inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner mellan Amiksin och antibiotika och traditionella behandlingar för virus- och bakterieinfektioner har identifierats.

Analoger av läkemedlet Amiksin

Strukturanaloger för den aktiva substansen:

Icke-specifikt förebyggande av influensa och ARVI med det inhemska läkemedlet Amiksin

Akuta luftvägsinfektioner och influensa är traditionellt den vanligaste gruppen av infektiös patologi och står för 95-97% i sjukdomsstrukturen..

Akuta luftvägsinfektioner och influensa är traditionellt den vanligaste gruppen av infektiös patologi och står för 95-97% i sjukdomsstrukturen..

Med tanke på förekomsten av olika orsakssubstanser av ARVI (influensa är endast 15%), liksom undertrycket av kroppens immunsystem som ett resultat av den smittsamma processen, har de senaste åren ökad uppmärksamhet ägnats åt läkemedel med antivirala och immunkorrigerande egenskaper. Bland moderna medel, på grund av ett brett spektrum av antiviral verkan, har interferon (IFN) en speciell position.

Det nya inhemska läkemedlet Amiksin tillhör syntetiska föreningar med låg molekylvikt av fluorenonklassen och är den första orala induceraren av endogent interferon. Amiksin verkar främst på T-celler och stimulerar syntesen av sen interferon i dem (16-18 timmar). Dess viktiga egenskap är förmågan att upprätthålla terapeutiska koncentrationer av seruminterferon i blodet under lång tid. Amiksin stimulerar immunförsvarets celler och producerar alla typer av interferoner och deltar i skapandet av ospecifik immunitet. Det har en mild immunmodulerande effekt och har en direkt antiviral effekt mot nästan alla virusinfektioner.

I enlighet med order från Moskva-hälsokommittén daterad 3.09.98 nr 497 "Om förebyggande av influensa och ARVI med amixin" under höst-vinterperioden 1998-1999. bland sjukhusarbetarna utfördes den specifika verksamheten.

31 677 medicinska arbetare tog Amiksin 1 tablett per vecka (6 tabletter) i 6 veckor. 1741 personer fick en ofullständig kurs av läkemedlet (3-4 tabletter). Dessutom fick 54 personer som var i ständig kontakt med ARVI-patienter två profylaktiska kurser med amixin enligt ovanstående schema. Inga fall av ARVI i denna grupp registrerades.

Kontrollgruppen omfattade 5633 medicinska arbetare (15%) som inte fick amiksin. Utvärdering av den profylaktiska effekten av amiksin genomfördes genom att analysera data om graden av sjuklighet i huvud- och kontrollgrupperna.

Analysen avslöjade en 3,6-faldig minskning av förekomsten av influensa och ARVI hos dem som fick amiksin jämfört med kontrollgruppen. Beroendet av minskningen i morbiditet av läkemedelsintaget fastställdes: bland de som fick hela amixin-kursen var det betydligt lägre (6,7%) än i gruppen med en ofullständig kurs för att ta läkemedlet (15,2%).

Den profylaktiska effekten av amiksin enligt ett liknande schema studerades också i medicinska skolstudenter under 4 veckor. Två grupper bildades - huvud och kontroll, 25 personer vardera. Förekomsten i kontrollgruppen var 2,1 gånger högre än i experimentgruppen och uppgick till 76%. I den experimentella gruppen blev 36% sjuka. Dessutom, i den experimentella gruppen, var intensiteten av symtom på berusning och deras varaktighet mindre uttalad jämfört med kontrollgruppen..

Interferonsystemets funktion övervakades av dynamiken i seruminterferonnivån och förmågan hos perifera blodleukocyter att syntetisera a-IFN och g-IFN som svar på exponering för lämpliga induktorer. Majoriteten av de observerade individerna uppvisade en positiv dynamik av nivån av interferon i blodserum, en ökning (i genomsnitt 2-3 gånger) registrerades i leukocyternas förmåga att syntetisera a- och g-IFN. Detta gör det möjligt att förklara inte bara det mindre antalet fall i den experimentella gruppen, utan den mildare sjukdomsförloppet utan komplikationer..

Den genomförda forskningen ledde till följande slutsatser:

 • Användningen av Amiksin för att förebygga influensa och ARVI hos medicinska arbetare minskade förekomsten av dessa infektioner med 3,6 gånger under säsongen 1998-1999.
 • Läkemedlet tolererades väl i alla fall..
 • För maximal profylaktisk effekt ska läkemedlet användas strikt enligt det rekommenderade schemat: 1 tablett per vecka i 6 veckor.
 • Människor som fick amiksin som profylax och blev sjuk av influensa eller ARVI, sjukdomen fortsatte lättare.
 • Intag av amiksin orsakar en positiv dynamik i seruminterferonnivån i perifert blod och en ökning av leukocyternas förmåga att syntetisera a- och g-IFN.

Amiksins hotline:
(095) 465-5882, 284-1852.

Amiksin: ett effektivt sätt att snabbt bota förkylning

En rinnande näsa är så smärtsam att varje andetag blir en seger, värmen "slår ner" benen, och värkande leder leder oss att bara tänka på smärta. Vissa människor, med början av de första symptomen på förkylning, fattar ett osjälviskt beslut att flytta sjukdomen på fötterna, och i bästa fall ligga ner med en kopp varmt te. När allt kommer omkring finns det en åsikt att om du inte behandlar förkylning så kommer kroppen, förr eller senare, att övervinna själva sjukdomen. Är det så? Det är känt att om behandlingen av en till synes oskadlig förkylning inte påbörjas i tid, kan den utvecklas. På kort tid kommer infektionen fritt att övervinna vägen från näshåligheten till öronkaviteten och belöna den osjälviska patienten med otitis media. Eller ta den kortare vägen till halsen och ta med oönskad halsont. Och från halsont inte långt från neurit, åtföljt av en snedvridning i ansiktet, för att inte nämna sådana komplikationer som bronkit och lunginflammation. Tror du fortfarande att förkylningen är en ofarlig sjukdom?

Varje person, även en ung och frisk person, får förkylningar varje år, lider av influensa och SARS. I genomsnitt får vi förkylningar 5 till 10 gånger per år. Med tanke på att även en förkylning utan komplikationer varar minst en vecka, är du redo att radera 70 dagar om året från ditt liv och spendera dem på smärtsamma symptom? Och om en förkylning hamnar på en resa, inför en viktig händelse, eller om du har ett litet barn, måste du börja behandlingen omedelbart. När allt kommer omkring är det möjligt att snabbt bota en förkylning samt minska antalet sjukdomar per år. Vetenskapen fortsätter att tjäna de som inte är redo att experimentera med sin hälsa och familjens och vännernas välbefinnande, men vill leva ett fullt liv!

Du kan snabbt bota en förkylning!

Praparat Amiksin är det säkraste och mest effektiva antivirala och immunmodulerande medlet. Den aktiva substansen i Amiksin är Tiloron, som främjar produktionen av interferon i kroppen. Med andra ord hjälper det bildandet av proteiner som kämpar i vår kropp mot virus som invaderar den. Amiksins säkerhet beror på att läkemedlet är det mest studerade och har framgångsrikt hjälpt ryssarna i kampen mot influensa och ARVI i ett decennium. Låt oss titta på vad som är de viktigaste fördelarna med Amixin jämfört med andra läkemedel och hur det fungerar.

Vilka är indikationerna för användning av Amiksin?

Amiksin är nödvändigt för behandling och förebyggande av influensa och ARVI. Läkemedlet kan tas när som helst: efter kontakt med en infektionskälla, under säsongens utbrott av infektioner, vid de första symtomen på förkylning och vid komplikationer. Till skillnad från andra läkemedel hjälper det till att producera fyra typer av interferon på en gång, vilket hjälper till att snabbt bota en förkylning.

Om du har indikationer för att ta Amiksin, behöver du inte oroa dig för att läkemedlet är förenligt med andra läkemedel som används för virala infektioner, eftersom det är helt säkert att ta Amiksin med antibakteriella, etiotropiska och symtomatiska läkemedel..

Medicin Amiksin hjälper snabbt och förkortar sjukdomstiden

Handlingen av Amiksin "tråkar" inte symtomen, men bara fyra timmar efter att ha tagit det, vaknar läkemedlet upp och aktiverar proteiner för att bekämpa infektionsviruset. Amiksin påverkar immunsystemet och ökar kroppens allmänna resistens. Samtidigt introducerar inte läkemedlet främmande komponenter i kroppen, du behandlas med dina egna resurser. Genom att ta medicinen Amiksin är du garanterad redan efter den första dagen att känna lättnad vid symtomen. Enligt studierna reducerar användningen av läkemedlet varaktigheten av febern med en dag, och sådana obehagliga fenomen som hosta, rinnande näsa, lacrimation och svettning - med 3 dagar.

Amiksins åtgärder för att förebygga influensa och ARVI

Medicin Amiksin hjälper inte bara att snabbt bota en förkylning, utan också förhindra det. Vi lever i brist på solljus och möter ofta hypotermi. Det skulle inte vara en överdrift att säga att vi är ideala offer för influensa och SARS. Därför är det dubbelt viktigt för invånarna i våra breddegrader att stärka immunförsvaret: att äta rätt, ta vitaminer, få mycket vila och promenera i frisk luft. Men i en modern persons rytm finns det inte alltid en plats för vila och promenader. Amiksin är ett immunmodulerande läkemedel som tar det inte bara förkortar sjukdomstiden med influensa och ARVI, utan förhindrar också deras förekomst. Det har bevisats att de som tar Amiksin lider av influensa och SARS 3,4 gånger mindre. Är du benägen att förkylning? Har du haft kontakt med någon med influensa och SARS? Känner du hur immuniteten minskar under höst-vinterperioden? Då bör du tänka på förebyggande av influensa och ARVI med det immunmodulerande läkemedlet Amiksin!

Du behöver inte ta Amiksin "på en väckarklocka"

Hur ofta glömde du att ta ett piller? En stor fördel när du tar Amiksin är att du inte behöver ställa in ett larm för att inte missa din nästa möte. Amiksin 125 mg har effekt inom 24 timmar och tas en gång om dagen - de första två dagarna och 1 tablett var 48: e timme. För att förebygga influensa och ARVI ska Amiksin tas i 6 veckor, en tablett en gång i veckan. Vilket mål du än strävar efter: behandling eller förebyggande - hela kursen är 6 tabletter, och detta är bara ett paket - vilket sparar ansiktet!

Hög effektivitet av läkemedlet Amiksin i frånvaro av biverkningar

Avsaknaden av allvarliga biverkningar är ett kännetecken för Amiksin. Och sådana biverkningar som frossa, illamående, aptitlöshet och upprörd avföring registreras ganska sällan och kräver inte att läkemedlet avbryts. Endast med individuell känslighet för Amiksin bör du sluta ta medicinen och rådfråga en läkare.

Förkylningar och influensa förekommer oväntat i våra liv, så det är bättre att förbereda sig i förväg. Med ett paket Amiksin i ditt hemmedicinskåp skyddar du dig själv och dina nära och kära från sjukdomar och förbättrar ditt livskvalitet. Du kan snabbt bota en oväntad förkylning, var den än når dig. När allt är detta så värdefullt: när du är frisk och full av vitalitet! Bli inte sjuk av Amiksin!

Amiksin för förkylning - egenskaper och hur man applicerar

Den kalla säsongen är under den kallare säsongen. Det är just nu som immunförsvaret sjunker, så människor behöver antiviralt skydd. Mycket ofta föreskrivs Amiksin för förkylningar, vilket har effekt på alla stadier av sjukdomen. Innan du använder den ska du rådfråga en läkare och läsa bruksanvisningen.

Indikationer för användning

Bruksanvisningen för läkemedlet visar en stor lista med indikationer, men särskilt relevanta under höstperioden är:

 1. Med hypotermi minskar immuniteten, så att ta läkemedlet hjälper till att övervinna virus som kommer att stöta på vägen.
 2. Vid kontakt med en infekterad person är att ta Amiksin ett förebyggande av sjukdomen.
 3. Mitt i influensa och akuta luftvägsinfektioner är läkemedlet en utmärkt profylax för att minska kroppens mottaglighet för virus. Forskare har bevisat att förekomsten av influensa och ARVI när de tar läkemedlet minskar med 3,5 gånger.

Det är möjligt att använda Amiksin när som helst i ARVI. Men vänta inte på sjukdomens början, förebyggande bör genomföras.

Användningsinstruktioner

Amiksin är ett läkemedel som gör att du snabbt kan hantera obehagliga symtom på förkylning. Det inkluderar:

 • smärta i huvudet;
 • rinit;
 • ökad temperatur;
 • känsla av muskelvärk;
 • obehag i ögonen.

Med hjälp av ett läkemedel utförs inte bara symptomatisk terapi. Amiksin stöder kroppens försvar, dämpar penetrering och multiplikation av virus och eliminerar också dem från kroppen.

Farmakologisk verkan

Amiksin är ett kombinerat läkemedel som stimulerar bildandet av olika typer av endogena interferoner i kroppen. Interferoner är speciella proteiner som aktivt kämpar mot patogena organismer. De hjälper till att negera aktiveringen av virus och gör det svårt för dem att föröka sig i kroppen. Antikroppar börjar produceras, vilket gör patientens kropp immun mot infektioner.

Amiksin för influensa förbättrar kroppens försvar. Immunitet undertrycker de negativa effekterna av virus och förhindrar också uppkomsten av allergiska reaktioner. Läkemedlet på en mycket kort period eliminerar alla manifestationer av förkylning, blockerar den patogena aktiviteten hos virus och eliminerar akuta inflammatoriska processer.

Den huvudsakliga aktiva ingrediensen är tiloron. Det främjar bildningen och aktiveringen av celler som inducerar interferoner i levern och tarmen. De hjälper till att bryta ner och ta bort döda virus och bakterier från kroppen..

Läkemedlet aktiverar också makrofagceller. Det ökar inte bara deras absorptionsförmåga, utan också produktionen av reaktiva syrearter. De kännetecknas av en bakteriedödande effekt. Celler börjar bildas i lymfen, som avvisar alla virus och anpassar kroppen till dem.

Dosering

Det rekommenderas att ta medicinen oralt efter en måltid. Hur tar man Amiksin för förkylning? Det är viktigt att svälja tabletterna utan att tugga, och alltid med så mycket vatten som möjligt. Endast rätt användning av produkten kommer att ha den mest positiva effekten på kroppen..

Den aktiva komponenten upplöses med tiden och absorberas normalt genom mag-tarmkanalen i blodet. Därigenom:

 • temperaturen sjunker;
 • den akuta inflammatoriska processen elimineras;
 • ömhet passerar;
 • den destruktiva aktiviteten hos virus blockeras;
 • kroppens inre motstånd ökar.

Hur tar man Amiksin för förkylning för en vuxen? För ARVI-behandling, dricka en tablett på 125 mg en gång var dygnet under de första två dagarna. Dricka en tablett var 48: e timme efter denna tid. Rekommenderad behandlingstid är 6 tabletter. Om frågan uppstår, hur man tar Amiksin med influensa, är behandlingsregimen identisk.

Barn från 7 till 12 år har ordinerats med en liten tablett på 60 mg för 1, 2 och 4 dagars terapi. Den rekommenderade behandlingen är 3 tabletter. Om du behöver veta hur du tar Amiksin för att förebygga influensa, ska du ta en tablett en gång i veckan. Kursens varaktighet är 6 veckor.

Kontraindikationer för antagning

Amiksin för influensa är förbjudet att använda i sådana fall:

 • överkänslighet mot läkemedlets komponenter;
 • bära ett barn;
 • amningstid;
 • barn under 7 år.

Se till att få en läkares rekommendation före användning.

Vid användning av Amiksin med influensa kan biverkningar uppstå. De uttrycks i:

 • kortsiktiga frossa;
 • allergiska reaktioner;
 • dysfunktion i matsmältningskanalen.

Om det finns några reaktioner på medicinen bör användningen avbrytas.

Varför Amiksin med ARVI är bättre än andra läkemedel mot virus?

Läkemedlet Amiksin har ett stort antal positiva aspekter. Dessa inkluderar:

 1. Snabb effekt av medicinen. Redan under den fjärde timmen efter att ha använt tabletten med ARVI börjar kroppens skyddande funktioner att aktiveras. Den första behandlingsdagen kan du känna den maximala effekten. Medicinen bekämpar inte bara symtomen utan också själva viruset.
 2. Ekonomisk terapi. Ett paket räcker för en fullständig behandlingskurs.
 3. Enkel terapimetod. Hur dricker Amiksin för förkylning? En enda dos med en tablett per dag räcker.
 4. Fullständig säkerhet. Läkemedlet är kompatibelt med andra läkemedel. Tack vare detta är det möjligt att behandlas på ett komplext sätt och inte tänka på biverkningar..

Efter applicering ökar effektiviteten avsevärt, smärta och feber försvinner.

Amiksin är ett ofarligt ersättbart drog som kan sätta dig på dina fötter mycket snabbt. Om de används korrekt kommer det inte att finnas några biverkningar. Det rekommenderas att påbörja profylax med medicinering för att inte förvärra situationen..

Amiksin-läkemedel för förebyggande av ARVI och influensa

Det immunmodulerande läkemedlet Amiksin används inte bara för behandling utan också för att förebygga virussjukdomar, som så ofta stör oss under vintersäsongen..

I artikeln kommer vi att försöka förklara varför Amiksin är bäst lämpad för att förebygga influensa och ARVI.

Amiksin läkemedel för förebyggande

Immunomodulatorer är läkemedel som kan reglera immunsystemets funktion. De delas vanligtvis beroende på typen av effekt på immunostimuleringsmedel och immunsuppressiva medel..

Immunsuppressiva medel är mestadels hormonella läkemedel som undertrycker lymfoida cellers aktivitet. De används för att förhindra avstötning av organdonatorer och för att behandla autoimmuna sjukdomar.

Immunostimulanter aktiverar å andra sidan immunkompetenta celler och återställer därmed immunfunktioner. Spektrumet för deras tillämpning inom medicin är ganska stort - från behandling av indolenta infektioner till behandling av maligna neoplasmer..

Amiksin är ett av de mest effektiva antivirala och immunmodulerande medlen för behandling av influensa och andra akuta luftvägsinfektioner. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen tiloron.

Efter oral administrering absorberas Tilorone snabbt från mag-tarmkanalen och främjar bildningen av alla typer av interferoner i kroppen: alfa, beta, gamma och lambda.

De viktigaste producenterna av interferon som svar på administrationen av tiloron är tarmepitelceller, hepatocyter, T-lymfocyter, neutrofiler och granulocyter. I sin tur påverkar interferoner, som har ospecifik aktivitet, kroppens celler, vilket resulterar i att cellen får resistens mot reproduktion av något virus.

Den huvudsakliga svårigheten ligger i det faktum att interferon, till skillnad från antikroppar, endast produceras på den andra eller tredje dagen av sjukdom..

Den aktiva substansen i Amiksin-tiloron stimulerar produktionen av interferoner efter 4 timmar.

Och enligt studierna ökar det förmågan hos leukocyter att syntetisera α-interferon, vilket bidrar till en ökad resistens mot effekterna av virus (från 114,8 ± 1,2 U / ml till 234,4 ± 9,5 U / ml redan en dag efter administrering).

Denna åtgärd ger inte bara effektiv behandling utan också förebyggande av sjukdomen..

Läkemedlet Amiksin - verkningsmekanism och instruktioner

Läkemedlet Amiksin är effektivt vid behandling av influensa, andra akuta luftvägsinfektioner och herpes. Verkningsmekanismen för läkemedlet Amiksin är förknippad med både stimulering av produktionen av interferoner och hämningen av translationen av virusspecifika proteiner i celler infekterade med viruset, vilket resulterar i att multiplikationen av virus undertrycks.

Vid infektion med en viral infektion, hjälper Amiksin att återhämta sig snabbare från influensa och SARS, och stimulerar kroppen att mobilisera sina egna immunkrafter, vilket resulterar i att symtomen och varaktigheten av sjukdomen minskar, och möjliga komplikationer efter den tidigare sjukdomen minimeras.

Läkemedlet ska tas enligt det schema som anges i instruktionerna:

Barn från 7 till 18 år får ordinerat Amiksin 60 mg en gång om dagen den 1: a, 2: a och 4: e dagen från behandlingsstart. Rubrikdos 180 mg (3 tabletter). Används inte för förebyggande.

Vuxna över 18 år föreskrivs Amiksin 125 mg för behandling av influensa och andra akuta luftvägsinfektioner - 125 mg per dag under de första två dagarna av behandlingen, sedan 125 mg per dag under de första två dagarna av behandlingen, sedan 125 mg var 48 timmar. Rubrikdos av Amiksin - 750 mg (6 tabletter).

För att förebygga influensa och andra akuta luftvägsinfektioner för vuxna - 125 mg 1 gång i veckan i 6 veckor. För en kurs på 750 mg (6 tabletter).

Amiksin har en gynnsam säkerhetsprofil och ett minimum av kontraindikationer: läkemedlet är kontraindicerat endast under graviditet och amning, liksom hos barn under 7 år..

Av biverkningarna är i sällsynta fall följande:

 • allergi,
 • dyspepsi,
 • frossa som försvinner på egen hand och inte kräver uttag eller utbyte av läkemedlet.

Förebyggande av influensa och ARVI

Influensa och ARVI följer ofta oss under vintern och lågsäsongen. Dessa sjukdomar är vanligtvis likartade i symtom, men de har också betydande skillnader..

Vid sjukdom med svåra symtom bör du rådfråga en läkare för att ställa rätt diagnos. Och för att minska sannolikheten för att få virusinfektioner bör förebyggande genomföras. Trots allt. Som du vet är det mycket bättre att förebygga en sjukdom än att bekämpa den.

Amiksin är mycket effektivt för att förebygga influensa och SARS. För vuxna räcker det att dricka en tablett på 125 mg en gång i veckan i 6 veckor. Denna åtgärd minskar möjligheten att få influensa och ARVI under den aktiva spridningsperioden..

Dessutom ska läkemedlet tas efter kontakt med en sjuk person. Detta hjälper till att förhindra möjligheten att få ett virus från det..

Amiksins immunostimulerande effekt är att aktivera syntesen av interferoner, vilket minskar sannolikheten för att utveckla en virussjukdom.

Även Amiksin förbättrar kroppens totala motstånd. Enligt studier minskar användningen av Amiksin som profylax den totala förekomsten av ARVI med 3,4 gånger.

Barn Amiksin är inte ordinerat för profylax.

Recensioner om läkemedlet Amiksin

Amiksin för förebyggande togs av ett stort antal personer som lämnade feedback om dess effektivitet.

De flesta av recensionerna är positiva, även om det finns sådana för vilka läkemedlet av någon anledning inte passade. Patienter noterar att de under epidemierna på jobbet lyckas undvika infektion tack vare Amiksins förlopp. Många skriver att Amiksin hjälpte dem att inte få influensa eller SARS från nära och kära. Eftersom de började förebygga i tid.

Läkare noterar också den positiva effekten av läkemedlet och rekommenderar att du tar det till ofta sjuka patienter..

Slutsatser

Amiksin är ett effektivt modernt antiviralt medel. Vilket är lämpligt inte bara för behandling, utan också för att förebygga virusinfektioner: förkylningar och influensa.

Läkemedlet Amiksin minskar flera gånger risken för infektion under epidemiologiskt ogynnsamma tillstånd. Och även vid kontakt med en sjuk person.

För bästa effekt kan läkemedlet drickas i kurser under höst-vårperioden..

Läkemedlet Amiksin mot influensa - vad är det? Antibiotikum eller inte

Vid behandling av influensa och förkylning har antivirala läkemedel blivit nödvändiga hjälpare. Ett av de mest populära moderna läkemedlen är Amiksin, som hjälper till att enkelt överföra sjukdomen. Nyligen har det ofta varit tvister om vad läkemedlet Amiksin i huvudsak är: ett antibiotikum eller inte. Vi kommer att förstå det här problemet.

Vad är antibiotika och när man ska ta dem

Antibiotika är ämnen som har förmågan att hämma tillväxten av vissa mikroorganismer eller till och med helt förstöra dem..

Antibiotika är selektiva, därför skadar de inte människokroppen alls, de verkar bara på bakterier. De flesta av de nuvarande antibiotika verkar endast på specifika strukturer av bakterier, som inte har några likheter i människokroppen. Det enda undantaget är graviditetsperioden - för närvarande förskrivs antibiotika extremt noggrant, och endast om fördelarna med att ta är betydligt högre än den möjliga skadan.

Eftersom ett antibiotikum är ett sätt att bekämpa vissa bakterier är indikationen för att ta sådana läkemedel patientens patologiska process, orsakad uteslutande av bakterier, och inte av andra mikroorganismer. Detta kan vanligtvis bestämmas av resultaten från ett allmänt blodprov av patienten: med en bakteriell infektion kommer nivån av leukocyter att överskrida normen.

Det finns ingen mening med att ta antibiotika för förkylningar, akuta luftvägsinfektioner, profylaktiskt intag. Dessa sjukdomar orsakas av virus och påverkas inte av antibiotika..

Antivirala läkemedel - vad är det?

Virussjukdomar, hur man behandlar dem

Virussjukdomar är de sjukdomar som orsakas av inträde i kroppen och utvecklingen av utvecklingen av olika virus i den (till exempel samma influensa). Virus består av en nukleinsyramolekyl, ett genom omgiven av ett hölje av proteiner. Viruset multiplicerar genom att mata på innehållet i cellen, varför denna cell förstörs och dör. Virussjukdomar sprids av luftburna droppar, genom kontakt, genom mat, vanliga föremål etc..

Sådana sjukdomar bekämpas med hjälp av antivirala läkemedel. Det mest kända läkemedlet med denna effekt är Amiksin.

Amiksin. Användningsinstruktioner

Detta läkemedel är en syntetisk inducerare av interferon.

Interferoninducerare är ämnen av olika natur som, när de interagerar med celler och vävnader, stimulerar produktionen av interferon.

Interferoner är proteiner som har allmänna skyddande egenskaper. De produceras av kroppens celler som svar på inträde av patogena virus i kroppen. Det är dessa proteiner som är den naturliga barriären som hämmar penetrationen av virus i människokroppen..

Amiksin aktiverar syntesen av interferoner i kroppen, ökar tillväxten av stamceller, har en känslig immunmodulerande effekt och en direkt antiviral effekt. Läkemedlet dämpar effektivt virus och bakterier som orsakade infektionen. Bonusen är att Amiksin tolereras väl av kroppen..

Indikationer för användning av Amiksin:

 • Influensa och SARS;
 • Herpesbehandling;
 • Förebyggande av cytomegalovirusinfektion;
 • Behandling av viral hepatit;
 • I den komplexa behandlingen av tuberkulos, etc..

Biverkningar: sällan en allergisk reaktion och lätt frossa; mindre matsmältningsstörningar kan uppstå.

Kontraindikationer: överkänslighet mot läkemedlets ingredienser; graviditet; rekommenderas inte för barn under 7 år.

Amiksin för barn: barn över 7 år erbjuds ett läkemedel med en lägre dos, där innehållet av den aktiva substansen är 60 mg och inte 125 mg, som i läkemedlet för vuxna.

Amiksin. Läkemedlets pris: för vuxna, med en dos av 125 mg aktiv substans, är det i genomsnitt 650 rubel, för barn (60 mg) - i genomsnitt 620 rubel.

Amiksin. analoger

I apoteknätverket kan farmaceuter erbjuda en ganska stor lista över läkemedel som kommer att vara identiska i handling som Amiksin:

Alla dessa läkemedel kan användas för att förhindra influensa och SARS. Till deras pris är de lägre än Amiksins kostnad.

Det finns också strukturella analoger av Amiksin, identiska i sammansättning, men till deras pris är de inte billigare:

Låt oss överväga några av dem.

Arbidol.

Det är ett antiviralt läkemedel som har en undertryckande effekt på influensa A- och B. Virussen främjar produktionen av interferon i kroppen, stimulerar immunitet och ökar kroppens motståndskraft mot infektioner. Kontraindikationer: ej förskrivet för patienter med lever, njursjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar.

Anaferon. Användningsinstruktioner.

Det är ett homeopatiskt medel med antivirala och immunmodulerande effekter..

Anaferon förskrivs för följande inflammationer:

 • Influensa, ARVI;
 • Förebyggande av komplikationer efter influensa och SARS;
 • Terapi för bakteriella infektioner;
 • Viral herpes, etc..

Läkemedlet har få biverkningar: ibland kan en allergisk reaktion mot hjälpämnen uppstå.

Kontraindikationer: överkänslighet mot läkemedlets beståndsdelar, graviditet, amning.

Amizon. Användningsinstruktioner.

Det är ett antiinflammatoriskt, antipyretiskt medel, har en svag smärtstillande effekt. Har en immunmodulerande och interferonogen effekt.

Används för att förebygga och behandla influensa, akuta luftvägsinfektioner, lunginflammation, tonsillit, som en komplex behandling vid behandling av viral herpes, meningit, etc..

Biverkningar: sällsynta allergiska reaktioner, bitterhet i munnen, lätt svullnad i munslemhinnan.

Kontraindikationer: ökad känslighet för jodpreparat, rekommenderas inte för barn under 6 år, första trimestern av graviditeten.

Alla andra läkemedel från listan har ungefär samma indikationer för användning..

Strukturella analoger av Amiksin

Tiloram - utnämnd i följande fall:

 • Behandling och förebyggande av influensa och ARVI;
 • Herpesbehandling;
 • Behandling av viral hepatit;
 • Komplex behandling av tuberkulos, etc..

Kontraindikationer: överkänslighet mot läkemedelskomponenter; graviditet; amningstid; ålder upp till 18 år; laktosintolerans, etc..

Lavomax är ett antiviralt, immunmodulerande läkemedel i gruppen interferoninducerare.

Indikationer för användning: behandling av influensa och ARVI; herpesinfektion; viral hepatit A, B, C; komplex behandling av encefalomyelit; cytomegalovirusinfektion; komplex behandling av urogenitala och luftvägsklamydiala infektioner.

Kontraindikationer: barn under 18 år; graviditet; laktation; individuell känslighet för läkemedelskomponenter.

Tilorone är ett antiviralt immunmoduleringsmedel som stör störningen av virala celler i kroppen. Det är en syntetisk reduktion av interferonsyntes. Det används för varje säsongsbetonad luftvägsinfektion (influensa, ARVI); med herpesviruset; viral hepatit osv. Kontraindikationer: individuell känslighet för läkemedelskomponenter; amningstid.

Av alla ovanstående kan vi dra slutsatsen att läkemedlet Amiksin inte tillhör gruppen antibiotika. Det är ett antiviralt medel. Det är ordinerat för virussjukdomar (influensavirus, SARS, etc.), för behandling av vilka antibiotika inte används (de är helt enkelt inte aktiva i sådana fall). Antivirala medel har ett brett spektrum av verkan, de kan också användas som profylaktiska medel under säsongsförvärringar av virusinfektioner. Dessa är bara hjälpare av immunitet, som inte lägger till komponenter som är främmande för människokroppen, utan helt enkelt förbättrar produktionen av sina egna skyddande celler. Med rätt vård av din kropp kommer du alltid att vara frisk!

Amiksin

Sammansättning

Amiksin innehåller 125 mg av den aktiva ingrediensen tiloron (tilaxin), samt ytterligare ämnen: potatisstärkelse, kalciumstearat, natriumkroskarmellos, MCC, povidon.

Amiksin för barn innehåller 60 mg av den aktiva substansen tiloron (tilaxin), samt ytterligare komponenter: potatisstärkelse, croscarmellosnatrium, MCC, povidon, kalciumstearat.

Släpp formulär

Amiksin produceras i form av tabletter.

Läkemedlet 60 mg är en ljusrosa tablett med ett bikonvext runt skal. Det kan vara orange eller vita fläckar på pausen. Förpackad i konturförpackningar om 10 st. eller 6, 10, 20 st. till banker.

Läkemedlet 125 mg är en orange färgad tablett med ett bikonvext runt skal. Vid pausen är tabletten orange, det kan finnas orange eller vita fläckar inuti. Förpackad i konturförpackningar om 10 st. eller 6, 10, 20 st. till banker.

farmakologisk effekt

Läkemedlet Amiksin verkar i kroppen som ett antiviralt och immunmodulerande medel.

Läkemedlet är en syntetisk interferoninducerare med låg molekylvikt, som stimulerar produktionen av interferoner i kroppen.

Under påverkan av tiloron produceras interferon i kroppen av tarmepitelceller, hepatocyter, neutrofiler, T-lymfocyter, granulocyter.

Det inducerar processen för syntes av interferon i leukocyter, minskar immunsuppression. Stärker bildandet av antikroppar, ger stimulering av benmärgsceller. Främjar också återställande av T-suppressorn till T-hjälparförhållandet.

Detta antivirala läkemedel verkar effektivt mot olika virala infektioner och undertrycker processen för viral reproduktion genom att hämma översättningen av virusspecifika proteiner i celler som har infekterats.

Farmakokinetik och farmakodynamik

Efter att tabletterna har tagits oralt sker den maximala produktionen av interferon i följande sekvens: initialt i tarmen, sedan i levern och i blodet efter 4-24 timmar.

Det absorberas snabbt från matsmältningssystemet, nivån på dess biotillgänglighet är cirka 60%. Kommunikation med blodproteiner - cirka 80%.

Det ansamlas inte i kroppen, dess biotransformation passerar inte.

Den aktiva substansen utsöndras från kroppen nästan oförändrad. Utsöndring passerar genom tarmen och njurarna. Halveringstiden är 48 timmar.

Indikationer för användning av Amiksin

Amiksin är indicerat för användning hos vuxna patienter i följande fall:

 • för förebyggande och terapi av ARVI och influensa;
 • för behandling av viral hepatit A, B och C;
 • för behandling av cytomegalovirusinfektion;
 • för behandling av herpesinfektion;
 • som ett läkemedel vid komplex behandling av encefalomyelit av allergiskt och viralt ursprung;
 • som ett läkemedel vid komplex behandling av klamydia, andningsorgan och urogenitalt;
 • som ett läkemedel mot lung tuberkulos som en del av komplex behandling.

Indikationer för användning av Amiksin hos barn efter 7 års ålder bestäms - behandling av förkylning och influensa.

Kontra

Verktyget är kontraindicerat för användning:

 • under graviditet och amning;
 • patientens ålder upp till sju år;
 • hög känslighetsnivå för Amiksin-komponenter.

Bieffekter

Innan du tar Amiksin bör det noteras att vissa biverkningar kan utvecklas under behandlingen:

 • matsmältningssystem: manifestation av symtom på dyspepsi;
 • andra manifestationer: allergiska reaktioner, kortvarig manifestation av frossa.

Instruktioner för användning av Amiksin (sätt och dosering)

Läkemedlet måste tas oralt efter en måltid..

Instruktioner för användning av Amiksin för barn

För behandling av förkylningar och influensa föreskrivs att barn tar en Amiksin-tablett en gång om dagen i två dagar. Därefter måste du ta ytterligare 4 tabeller. varannan dag 1 st.

Bruksanvisning Amiksin IC

För att förhindra viral hepatit A måste du dricka 1 bord. 125 mg en gång i veckan i 6 veckor. För behandling av denna sjukdom föreskrivs 2 tabletter den första dagen, varefter en tablett ska tas 48 timmar senare. Du bör ta 10 st totalt.

För behandling av akut hepatit B måste du dricka 1 tabell under de första två dagarna. 125 mg, sedan 1 tabell. efter 48 timmar. Totalt 16 stycken bör tas. I den kroniska sjukdomsförloppet kan läkaren förskriva en längre behandling - upp till 6 månader.

Patienter med akut hepatit C under de första två dagarna av behandlingen måste dricka 125 mg, sedan 1 tabell. efter 48 timmar. Totalt 20 stycken bör tas. Amiksina. Vid hepatit C kan kronisk behandling vara längre - behandlingsförloppet inkluderar att ta 40 tabletter - 1 st. efter 48 timmar.

Användningen av Amiksin för behandling av neurovirala infektioner innebär att man tar 125-250 mg per dag under de första två dagarna, sedan en tabell. efter 48 timmar. Behandlingen kan pågå i 3 till 4 veckor.

För behandling av förkylningar och influensa hos vuxna föreskrivs 1 tabell. under de första två dagarna, varefter - 1 tabell. efter 48 timmar. Totalt måste du dricka 6 tabletter. För att förebygga dessa sjukdomar föreskrivs en tabell. en gång i veckan, kursens varaktighet - 6 veckor.

En patient med cytomegalovirus tar herpesinfektion 1 tabell. under de första två dagarna, sedan - 1 tabell. efter 48 timmar. Totalt bör du ta 10-20 st. Behandlingsregimen för andnings- och urogenital klamydia är liknande. Kursen innehåller 10 tabletter med Amiksin.

För behandling av tuberkulos förskrivs patienterna 250 mg läkemedel under de första två dagarna, sedan 125 mg efter 48 timmar. För kursen - 20 fliken..

Överdos

Hittills finns det inga data om en överdos av Amiksin och Amiksin IC hos vuxna och barn.

Samspel

Det fanns ingen manifestation av klinisk interaktion när man tog Amiksin och antibiotika, som används för att behandla infektionssjukdomar.

Försäljningsvillkor

Kan köpas utan recept.

Förvaringsförhållanden

Avser lista B. Förvaras utom barn, från fukt och ljus, vid högst 30 ° С.

Hållbarhetstid

Du kan spara medicinen i 3 år.

speciella instruktioner

Många patienter frågar läkare om Amiksin är ett antibiotikum eller inte. Du bör veta att läkemedlet inte är ett antibiotikum, från vilket du måste ta hänsyn till detta när du tar läkemedlet. Det är ett immunmodulerande läkemedel.

Amiksin

Priser i apotek online:

Amiksin är ett immunmodulerande och antiviralt läkemedel som inducerar interferonsyntes.

Komposition, släppformulär och analoger

Läkemedlet Amiksin finns i form av runda bikonvexa filmdragerade tabletter. Vid pausen är tabletterna orange, små stänk av vit eller ljus orange är möjliga. Den aktiva aktiva ingrediensen i läkemedlets sammansättning är tiloron (tilaxin). En tablett med läkemedlet innehåller 125 mg tiloron. Amiksin för barn innehåller 60 mg av den aktiva ingrediensen. Båda formerna innehåller följande hjälpämnen:

 • Croscarmellosenatrium;
 • Mikrokristallin cellulosa;
 • Kalciumstearat;
 • Potatisstärkelse;
 • Povidone (Kollidone 30).

Skalet med tabletter Amiksin är orange. Det inkluderar:

 • Hydroxipropylmetylcellulosa;
 • Sikovit gul-orange 85;
 • Titandioxid;
 • Polysorbat 80 (tvilling 80);
 • Macrogol 4000 (polyetylenglykol 4000);
 • Kinolin gul.

Amiksin för barn, som detta läkemedel avsedd för vuxna, produceras i blåsor med 6 eller 10 tabletter. Ett kartongpaket innehåller 1 eller 2 paket. Läkemedlet produceras också i polymerburkar med 6, 10 eller 20 tabletter. Ett kartongpaket innehåller 1 burk.

Bland analogerna till Amiksin bör följande läkemedel särskiljas:

Amiksins farmakologiska verkan

Amiksin är en syntetisk inducerare av lågmolekylvikt av interferon. Det stimulerar syntesen av interferoner som alfa, beta och gamma. Lymfocyter som utvecklas i tymuskörteln, leverceller och tarmepitel, samt granulocyter, som är en undergrupp av vita blodkroppar, reagerar på införandet av läkemedlets aktiva aktiva substans. Tarmarna reagerar först på läkemedlet, sedan levern, sedan blodet.

Efter användning av Amiksin produceras den maximala mängden interferon inom 4-24 timmar. Läkemedlet har en immunmodulerande och antiviral effekt. Därför används det vid behandling av olika virusinfektioner. Dess antivirala effekt förklaras av förmågan att ha en undertryckande effekt på viral reproduktion genom att hämma översättningen av virusproteiner i infekterade celler.

Recensioner av Amiksin indikerar att detta läkemedel har ett antal fördelar jämfört med motsvarigheterna. Bland dess fördelar är bredden i användningsomfånget, verkningens varaktighet, låg toxicitet och god effekt. Amiksin genomgår inte biotransformation och ackumuleras inte i kroppen. Läkemedlet utsöndras nästan oförändrat genom tarmen och njurarna..

Indikationer för användning av Amiksin

Enligt instruktionerna för Amiksin är detta läkemedel effektivt i följande fall:

 • Herpes;
 • Viral hepatit;
 • Cytomegalovirusinfektion;
 • Förebyggande och behandling av influensa och ARVI.

Dessutom är användningen av Amiksin effektiv vid komplex behandling av urogenitala och respiratoriska klamydier, tuberkulos, infektionsallergisk och viral encefalomyelit (inklusive multipel skleros, leukoencefalit, etc.).

Vid behandling av influensa och ARVI hos barn i åldern 7 år förskrivs Amiksin för barn.

Kontra

Enligt anvisningarna för Amiksin är läkemedlet kontraindicerat i följande fall:

 • Graviditet;
 • Laktation;
 • Ålder upp till 7 år;
 • Överkänslighet mot läkemedelskomponenter.

Metod för användning av Amiksin

Instruktionen för Amiksin föreslår dosering av läkemedlet beroende på sjukdomens svårighetsgrad och form. Således:

 • För att förebygga influensa och ARVI bör du använda en tablett med läkemedlet en gång i veckan i 6 veckor. Och för behandling av två dagar, ta en tablett per dag och sedan en tablett varannan dag. Kursen är 6 tabletter av läkemedlet. Samma schema för användning vid komplex behandling av neurovirala infektioner och lung tuberkulos;
 • Vid akut hepatit B, enligt instruktionerna för Amiksin, förskrivs läkemedlet som i fallet med influensa, men kursen är 16 tabletter, i akut hepatit C - 20 tabletter;
 • Viral hepatit A involverar användning av en tablett med läkemedlet två gånger om dagen under 2 dagar. Då ska du använda 1 tablett varannan dag. Kursen består av 10, för kronisk hepatit B - 20, och för kronisk hepatit C - 50 tabletter (kursen varar i sex månader);
 • Behandling av herpes, urogenital och luftvägsklamydia och cytomegalovirusinfektion sker enligt Amiksinregimen för influensa och ARVI. Kursen består av 10-20 tabletter.

Amiksin för barn ordineras för barn från 7 år med influensa och ARVI, 1 tablett under den första, andra och fjärde behandlingsdagen. Vid komplikationer, använd den fjärde tablett med läkemedlet på sjätte dagen.

Bieffekter

Enligt recensioner om Amiksin tolereras detta läkemedel av patienter och orsakar inte biverkningar. Men i vissa fall kan det framkalla allergiska reaktioner och kortsiktiga frossa..

Enligt recensioner om Amiskin kan vi också dra slutsatsen att detta läkemedel ibland leder till biverkningar från matsmältningssystemet. I synnerhet kan de manifestera sig som symtom på dyspepsi..

Läkemedelsinteraktion Amiksin

Amiksins läkemedelsinteraktion med olika läkemedel för behandling av bakteriella och virala infektioner såväl som med antibiotika har inte identifierats. Det är därför som samtidig användning av detta läkemedel med medel för att behandla infektioner som en del av komplex behandling verkligen bör övervakas av en läkare..

Förvaringsförhållanden

Läkemedlet ska förvaras i ett torrt och skyddat från direkt solljus, utom räckhåll för barn. Lagringstemperatur får inte överstiga 30 ° C. Läkemedlet, som är avsett för vuxna, kan köpas utan recept på apotek, och Amiksin för barn får inte läkares recept. Hållbarhet är 3 år.

Hittade du ett misstag i texten? Välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Populära Kategorier

En Cysta I Näsan

Förlust Av Lukt